Markedskommentar MAI 2016

Halen som logrer med hunden

Logikken bak passiv forvaltning er i utgangspunktet elegant enkel: i et marked som er befolket med kunnskapsrike, rasjonelle og informerte konkurrerende deltakere vil disse på bakgrunn av sine analyser kollektivt prise alle verdipapirene på en måte som gjør at forholdet avkastning/risiko reflekteres i prisene. 

Les mer

NORCAPs overordnede mål er at våre kunder skal lykkes med sine investeringer. Kompetanse, et uavhengig ståsted og omtanke for kunden er forutsetningene for å nå dette målet.  Rådgivningen bygger på å forstå kundens behov og tilføre vår kunnskap og erfaring.  NORCAP har bistått med dette siden 1993.

Mer om NORCAP

Hva kan NORCAP gjøre for deg

Målet vårt er å hjelpe kundene våre i organiseringen og gjennomføringen av deres investeringer slik at de oppnår best mulig avkastning innenfor deres potensiale og innenfor de rammene vi sammen definerer.

Les mer

NORCAP - et verdipapirforetak med konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.