Markedskommentar FEBRUAR 2015

Ingen grenser!

På spørsmål om hvor langt aksjemarkedet kan stige, er det riktigste svaret at det ikke er noen øvre grense for aksjekurser. Selv om det ikke på noen som helst måte kan forklares ut fra rasjonelle økonomiske forhold er det i prinsippet ikke noe som gjør at aksjekurser ikke KAN stige i det uendelige. 

Les mer

NORCAPs overordnede mål er at våre kunder skal lykkes med sine investeringer. Kompetanse, et uavhengig ståsted og omtanke for kunden er forutsetningene for å nå dette målet.  Rådgivningen bygger på å forstå kundens behov og tilføre vår kunnskap og erfaring.  NORCAP har bistått med dette siden 1993.

Mer om NORCAP

Hva kan NORCAP gjøre for deg

Målet vårt er å hjelpe kundene våre i organiseringen og gjennomføringen av deres investeringer slik at de oppnår best mulig avkastning innenfor deres potensiale og innenfor de rammene vi sammen definerer.

Les mer

NORCAP - et verdipapirforetak med konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.