Markedskommentar NOVEMBER 2015

Fristelsen og faren ved store skift

Det meste innen det økonomiske feltet, og da særlig kapitalmarkedene, går i sykler. Kursen på verdipapirer påvirkes av mange forhold, bl.a. graden av optimisme, konkurransevilkår, vekstforventninger og ikke minst den generelle kapitalflyten i markedet.

Les mer

NORCAPs overordnede mål er at våre kunder skal lykkes med sine investeringer. Kompetanse, et uavhengig ståsted og omtanke for kunden er forutsetningene for å nå dette målet.  Rådgivningen bygger på å forstå kundens behov og tilføre vår kunnskap og erfaring.  NORCAP har bistått med dette siden 1993.

Mer om NORCAP

Hva kan NORCAP gjøre for deg

Målet vårt er å hjelpe kundene våre i organiseringen og gjennomføringen av deres investeringer slik at de oppnår best mulig avkastning innenfor deres potensiale og innenfor de rammene vi sammen definerer.

Les mer

NORCAP - et verdipapirforetak med konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.