Markedskommentar OKTOBER 2016

Investeringer som tåler en Trump

Med politisk risiko bryggende opp på alle sider er det lett å bli motløs som investor. Hvor redd bør man egentlig være? Antagelig mer engstelig enn det de fleste finansmarkeder reflekterer pr. i dag. 

Les mer

NORCAPs overordnede mål er at våre kunder skal lykkes med sine investeringer. Kompetanse, et uavhengig ståsted og omtanke for kunden er forutsetningene for å nå dette målet.  Rådgivningen bygger på å forstå kundens behov og tilføre vår kunnskap og erfaring.  NORCAP har bistått med dette siden 1993.

Mer om NORCAP

NORCAP - et verdipapirforetak med konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.