Markedskommentar JANUAR 2015

FEM spådommer for 2015

Hva vil prege nyhetsbildet i løpet av 2015? Blir det en ny gresk tragedie? Vil også Norge innføre "nullrente"? Historisk sett har lavere oljepris vært en positiv stimulus for global vekst; vil historien gjenta seg i 2015 og hvordan bør man i så fall innrette sine aksjeinvesteringer?

Les mer

NORCAPs overordnede mål er at våre kunder skal lykkes med sine investeringer. Kompetanse, et uavhengig ståsted og omtanke for kunden er forutsetningene for å nå dette målet.  Rådgivningen bygger på å forstå kundens behov og tilføre vår kunnskap og erfaring.  NORCAP har bistått med dette siden 1993.

Mer om NORCAP

Hva kan NORCAP gjøre for deg

Målet vårt er å hjelpe kundene våre i organiseringen og gjennomføringen av deres investeringer slik at de oppnår best mulig avkastning innenfor deres potensiale og innenfor de rammene vi sammen definerer.

Les mer

NORCAP - et verdipapirforetak med konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.