Markedskommentar DESEMBER 2016

Trumpfori?

De som ved forrige månedsskifte forventet at en valgseier til Donald Trump skulle ende i fullstendig kaos i finansmarkedene ble enda mer skuffet enn i dagene etter Brexit-avstemningen. Det fikk ingen konsekvenser. Riktignok falt aksjemarkedene i Asia kraftig i timene etter at valgresultatet gled i retning av en Trump-seier. Men i løpet av 15 timer hadde markedene ikke bare tatt igjen det tapte, men var sågar i pluss for dagen. 

Les mer

NORCAPs overordnede mål er at våre kunder skal lykkes med sine investeringer. Kompetanse, et uavhengig ståsted og omtanke for kunden er forutsetningene for å nå dette målet.  Rådgivningen bygger på å forstå kundens behov og tilføre vår kunnskap og erfaring.  NORCAP har bistått med dette siden 1993.

Mer om NORCAP

NORCAP - et verdipapirforetak med konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.