Markedskommentar AUGUST 2016

Mamma Mia!

Etter at finansmarkedene, overraskende på de fleste, lett ristet av seg Brexit-angsten i løpet et par uker, er det Italia som sitter igjen med den store hodepinen. Økonomien generelt og bankene spesielt er i en vanskelig posisjon. Italia har blitt det store samtaleemnet i finansmarkedet. 

Les mer

NORCAPs overordnede mål er at våre kunder skal lykkes med sine investeringer. Kompetanse, et uavhengig ståsted og omtanke for kunden er forutsetningene for å nå dette målet.  Rådgivningen bygger på å forstå kundens behov og tilføre vår kunnskap og erfaring.  NORCAP har bistått med dette siden 1993.

Mer om NORCAP

NORCAP - et verdipapirforetak med konsesjoner, medlemskap og autorisasjoner for uavhengig investeringsrådgivning og aktiv forvaltning.