Om Norcap

For oss i Norcap er investering godt håndverk. Med vår kunnskap, erfaring, integritet og uavhengighet har vi hjulpet enkeltpersoner og virksomheter med å lykkes med skreddersydde investeringer siden 1993. Vi har et langsiktig perspektiv når vi forvalter din formue, og våre dedikerte rådgivere setter dine behov i sentrum for å gi deg god avkastning på kapitalen – år etter år.

Tett på

Vårt mål er å overgå forventninger. Det gjør vi ved å ta utgangspunkt i deg som er kunde, og dine behov, mål og forutsetninger. Vi tilbyr skreddersøm, der grunnlaget legges gjennom god og nær kommunikasjon basert på åpenhet, trygghet og tillit. Vi legger stor vekt på uavhengighet, objektiv rådgivning. Integritet og fornuft er viktig for oss, og vi inntar alltid din side av bordet for å kunne se ting mest mulig fra ditt perspektiv.

Uavhengig rådgivning

Norcaps 9 rådgivere har i gjennomsnitt 20 års erfaring, hvorav 14 i Norcap. Vi har et bevisst forhold til sammenhengen mellom vår størrelse og vår evne til å levere best mulige resultater til kundene våre. Med vår posisjon har vi flere og mer fleksible investeringsmuligheter enn de største aktørene. Dette knyttes også til vår tro på porteføljeforvaltning, som over tid vil bedre din avkastning.

Spennende kundegrupper

Vi tilpasser oss en samfunnsutvikling med et stadig bedre grunnlag for formuebygging, og gleder oss over en portefølje med stadig flere gründere, yngre personer og kvinner. Vi følger også markedet tett for å dekke et økende behov for bærekraftige investeringer, noe som er spesielt viktig for mange stiftelser og organisasjoner.

Vi lever for deg

Både som team og som enkeltpersoner er vi stolte av jobben vi gjør. Vi er oppriktig fokusert på å tilby solid kompetanse og dyp innsikt som grunnlag for våre råd og valg. Lojalitet og personlig relasjon mellom deg og rådgiveren er også svært viktig for oss. Det vi jobber og lever for er dine verdier og alt det som er viktig for deg!

mrd. forvaltningskapital
% uavhengig
lang erfaring
% vekst i forvaltningskapital siste 5 år

Våre priser

Her kan du se en oversikt over våre priser/kostnader

Jobbe i Norcap?

Vi er alltid på jakt etter dyktige medarbeidere

Organisering

Norcap tilbyr tjenester gjennom selskapene Norcap AS (verdipapirforetaket) og Norcap Service AS. Selskapene er 100 % eiet av Norcap Holding AS, som utelukkende eies av selskapets ansatte.

Se regnskapstall, roller, kunngjøringer og andre opplysninger:

 

Norcap AS er underlagt konsesjon fra Finanstilsynet. Gå til oversikt over Norcaps konsesjoner. Selskapets alminnelige forretningsvilkår er gjeldende når Norcap AS yter investeringstjenester eller tjenester i forbindelse med inngåelse av handler og kontrakter. Dette innebærer at disse forretningsvilkårene vil gjelde for de avtaler som selskapets kunder inngår gjennom Norcap AS. Dokumentene kan lastes ned her:

Alminnelige forretningsvilkår

Kundeklassifisering

Personvernerklæring

Retningslinjer ved formidling og gjennomføring av kundeordre

Retningslinjer for kundeklager

Informasjon om egenskaper og risiko knyttet til finansielle instrumenter