Bærekraft

Vi i Norcap er opptatt av miljøet og engasjerer oss i de betydelige utfordringene som klimaendringene representerer. Verdens Helseorganisasjon uttalte 6. mars 2017 at hvert fjerde dødsfall av barn under 5 år skyldes dårlig miljø, på verdensbasis anslått til 1,7 millioner barnedødsfall årlig. I følge Verdensbanken levde i 2013 87 % av verdens befolkning i områder med dårligere luft enn det Verdens Helseorganisasjon anbefaler. Videre ser vi stadig rapporter om selskaper som tar seg til rette uten hensyn til miljø, lover, etiske regler eller menneskerettigheter.

På vegne av våre kunder plasserer Norcap i alle finansmarkeder, både det norske, nordiske og globale. For de globale markedene har Norcap valgt å samarbeide med en organisasjon med en størrelse og kompetanse som sikrer høy kvalitet i utvelgelsen av fond og krav til etikk/ miljø. Arbeidet med etiske krav betegnes gjerne SRI –Socially Responsible Investing eller ESG – Environmental, Social and Governance. Når det gjelder SRI for de globale fondene, har Norcap besluttet å allokere 66% av globalporteføljen til fond med særlig krav til bærekraft. Det stilles dog strenge SRI-krav til alle fond som benyttes, basert på en erfaringsbasert og systematisk prosess.

Når Norcap velger fondene direkte i Norge, Norden og Frontier Markets (lite utviklede markeder), har vi i vår aktive forvaltning valgt å følge Etikkrådet sine anbefalinger til    Statens Pensjonsfond Utland. Vi anser Etikkrådet som et sterkt fagmiljø som med sine ressurser og kompetanse kan gi objektive vurderinger av selskaper. Etikkrådet tar for seg selskaper som er i «utsatte» bransjer, f.eks. Tobakk, Kullkraft, Masseutslettelsesvåpen m.fl. De tar også for seg enkeltselskaper som bidrar særskilt negativt til miljø, livskvalitet ol. Se «Les mer» for mer informasjon.

For de som ønsker en enda sterkere miljøprofil tilbyr vi porteføljeforvaltning i bærekraftig format.

Ønsker du å vite mer?