SRI – Bærekraft

Vi i Norcap er bekymret for miljøet og tror på forskningen som viser at klimaendringene er menneskeskapt. Verdens Helseorganisasjon uttalte 6. mars 2017 at hvert fjerde dødsfall av barn under 5 år skyldes dårlig miljø, på verdensbasis anslått til 1,7 millioner barnedødsfall årlig. I følge Verdensbanken levde i 2013 87 % av verdens befolkning i områder med dårligere luft enn det Verdens Helseorganisasjon anbefaler. Videre ser vi stadig rapporter om selskaper som tar seg til rette uten hensyn til miljø, lover, etiske regler eller menneskerettigheter.

For å unngå dette har vi i vår aktive forvaltning valgt å følge Etisk Råd sine anbefalinger om Socially Responsible Investing (SRI) for Statens Pensjonsfond Utland. Etisk Råd anser vi som et sterkt fagmiljø som gir objektive vurderinger av globale selskaper. De har ressurser og kompetanse langt utover det vi, som organisasjon kan mønstre selv. Etisk Råd tar for seg selskaper som er i «feile» bransjer, f.eks. Tobakk, Kullkraft, Masseutslettelsesvåpen m.fl. De tar også for seg enkelt selskaper som bidrar til særskilt negativt til miljø, livskvalitet ol.

Våre aktive porteføljer screenes formelt en gang i året for innhold som er på Norge Bank Investment Managements liste over utelukkede selskaper. I den daglige forvaltningen overvåkes dette uformelt hele tiden, og alle nye fond screenes før de aksepteres i våre kunders porteføljer. Dersom vi til tross for dette skulle oppleve å ha et fond som har en aksje eller obligasjon i et selskap som er utelukket, vil vi starte en prosess for å korrigere dette. Ved svært alvorlige hendelser vil posisjonen selges umiddelbart. Ved mer normale hendelser vil vi ta oss tid med å snakke med forvalter og argumentere for at denne forvalteren ikke bør investere i det konkrete selskapet. Hvis de likevel velger å ikke selge seg ut, vil vi selge det aktuelle fondet. ESG ansvaret er lagt under leder for aktiv forvaltning.

For de som ønsker en enda sterkere miljøprofil tilbyr vi aktiv forvaltningsporteføljene i bærekraftig format.

Ønsker du å vite mer?

Enhver beslutning man tar har utgangspunkt i en  oppfattelse av hvordan ting skal gjøres. Uten faste  holdepunkter er det fort gjort å gå seg vill. Noen velger  å kalle det en livsfilosofi. Hos Norcap har vi generelle oppfatninger om hvordan våre kunder vil lykkes best med sine investeringer.

Lars H. Mikelsen, Analysesjef i Norcap