• Markedskommentar Aug' 2019

  99 mot 1

  De siste årene har man over hele verden sett en økende politisk polarisering. De økte motsetningene fører til en rekke større og mindre konflikter både på den nasjonale og...

  Les markedskommentar
 • Markedskommentar Jul' 2019

  Renterekord

  For ett år siden ble det stigende rentenivået det store temaet blant de fleste som driver langsiktige investeringsbeslutninger.  De amerikanske ti-årsrentene hadde akkurat brutt 3%, og planen om å...

  Les markedskommentar

Hvilke verdier kan Norcap bygge for deg?

Vi setter oss på din side av bordet for å skreddersy, organisere og gjennomføre fornuftige, langsiktige investeringer. Med uavhengighet, prisbevissthet, tillit og tålmodighet, jobber vi for at du skal få best mulig avkastning på dine verdier.

Mer om vår rådgivning

mrd. forvaltningskapital
% uavhengig
lang erfaring
% vekst i forvaltningskapital siste 5 år

For oss i Norcap er investering godt håndverk. Med vår kunnskap, erfaring, integritet og uavhengighet har vi hjulpet enkeltpersoner og virksomheter med å gjøre skreddersydde investeringer siden 1993. Vi har et langsiktig perspektiv når vi forvalter din formue. Våre dedikerte rådgivere setter dine behov i sentrum for å gi deg god avkastning på kapitalen – år etter år.

Priser

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Mer om Norcap