• Markedskommentar Jun' 2019

  Teknologikrigen

  De fleste aktører i finansmarkedet hadde i sine prognoser for 2019 forutsatt at Kina og USA ville komme til enighet om en handelsavtale. Denne hypotesen fikk seg et alvorlig...

  Les markedskommentar
 • Markedskommentar Mai' 2019

  På japansk vis

  Ved inngangen til 90-tallet var Japan verdens mest fremoverlente økonomiske stormakt. Veksten var enorm, innovasjonsevnen og kompetansen likeså. Det japanske fenomenet var den gang noe som fikk andre nasjoner...

  Les markedskommentar

Hvilke verdier kan Norcap bygge for deg?

Vi setter oss på din side av bordet for å skreddersy, organisere og gjennomføre fornuftige, langsiktige investeringer. Med uavhengighet, prisbevissthet, tillit og tålmodighet, jobber vi for at du skal få best mulig avkastning på dine verdier.

Mer om vår rådgivning

mrd. forvaltningskapital
% uavhengig
lang erfaring
% vekst i forvaltningskapital siste 5 år

For oss i Norcap er investering godt håndverk. Med vår kunnskap, erfaring, integritet og uavhengighet har vi hjulpet enkeltpersoner og virksomheter med å gjøre skreddersydde investeringer siden 1993. Vi har et langsiktig perspektiv når vi forvalter din formue. Våre dedikerte rådgivere setter dine behov i sentrum for å gi deg god avkastning på kapitalen – år etter år.

Priser

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Mer om Norcap