• Markedskommentar Mai' 2018

  Utbytte er ikke avkastning

  I det likvide finansmarkedet finnes det mange strategier som brukes med varierende hell i ulike perioder. Alle disse kan imidlertid grovt sett kategoriseres i tre grupper.

  Les markedskommentar
 • Markedskommentar Apr' 2018

  Rett sted til rett tid

  Det er relativt selvfølgelig at det er en fordel å være på rett sted til rett tid, men det er stort sett et rent lykketreff når man faktisk er...

  Les markedskommentar

Hvilke verdier kan Norcap bygge for deg?

Vi setter oss på din side av bordet for å skreddersy, organisere og gjennomføre fornuftige, langsiktige investeringer. Med uavhengighet, prisbevissthet, tillit og tålmodighet, jobber vi for at du skal få best mulig avkastning på dine verdier.

Mer om vår rådgivning

mrd. forvaltningskapital
% uavhengig
lang erfaring
% vekst i forvaltningskapital siste 5 år

For oss i Norcap er investering godt håndverk. Med vår kunnskap, erfaring, integritet og uavhengighet har vi hjulpet enkeltpersoner og virksomheter med å gjøre skreddersydde investeringer siden 1993. Vi har et langsiktig perspektiv når vi forvalter din formue. Våre dedikerte rådgivere setter dine behov i sentrum for å gi deg god avkastning på kapitalen – år etter år.

Mer om Norcap