• Markedskommentar Des' 2021

  Midlertidig eller langvarig høy inflasjon?

  Den amerikanske inflasjonen steg 6,2% i oktober (12-måneders vekst) og prisveksten er dermed på det høyeste nivået på 30 år i USA. De økonomiske ringvirkningene av pandemien forklares som...

  Les markedskommentar
 • Markedskommentar Nov' 2021

  Hjem kjære hjem

  Norske husholdninger har opplevd økt inntekt det siste året, både på grunn av økte lønnsinntekter, pensjon og stønader fra det offentlige. Under pandemien økte norske husholdninger sin sparing, både...

  Les markedskommentar

Hvilke verdier kan Norcap bygge for deg?

Vi setter oss på din side av bordet for å skreddersy, organisere og gjennomføre fornuftige, langsiktige investeringer. Med uavhengighet, prisbevissthet, tillit og tålmodighet, jobber vi for at du skal få best mulig avkastning på dine verdier.

Mer om vår rådgivning

mrd. forvaltningskapital
% uavhengig
lang erfaring
% vekst i forvaltningskapital siste 5 år

For oss i Norcap er investering godt håndverk. Med vår kunnskap, erfaring, integritet og uavhengighet har vi hjulpet enkeltpersoner og virksomheter med å gjøre skreddersydde investeringer siden 1993. Vi har et langsiktig perspektiv når vi forvalter din formue. Våre dedikerte rådgivere setter dine behov i sentrum for å gi deg god avkastning på kapitalen – år etter år.

Priser

Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no

Mer om Norcap